Profil firmy

Požiadavky zákonov v oblasti životného prostredia na jednotlivé subjekty sú rozsiahle a náročné. So vstupom Slovenska do EÚ sa vo firmách kladie čoraz väčší dôraz na dodržiavanie zákonov týkajúcich sa ochrany vody, ovzdušia a spôsobov nakladania s odpadmi.

Nie každá firma si môže dovoliť platiť odborníka, špecialistu na životné prostredie a nie v každej firme by to bolo efektívne.

Firma EKOVIB s.r.o. ponúka komplexné poradenstvo v oblasti ekológie – voda, ovzdušie, odpady, obaly. Buduje na dlhoročných skúsenostiach v poradenskej a inžinierskej činnosti v oblasti životného prostredia a je zárukou odborného riešenia tejto problematiky.

Na základe vstupného environmentálneho preskúmania spoločnosti a zosúladenia s požiadavkami príslušných zákonov sa naši klienti vyhnú možným sankciám zo strany kontrolných orgánov.